free html5 templates

Projekty

Mobirise

Naše projekční kancelář je úzce specializovaná na celkovou projekční a inženýrskou činnost v oboru Pozemního stavitelství. Tato oblast zahrnuje občasné, bytové a průmyslové stavby včetně na ně navazujících inženýrských staveb (přípojek inž. sítí, komunikací, oplocení, sadových úprav, ČOV a apod.).  

A. Předprojektová příprava: 

     1. Shromáždění vstupních údajů a stanovení základních cílů plánované stavby

     2. Zpracování architektonických a objemových studií včetně 3D vizualizací

     3. Zajištění potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, o     výskytu plynů...) a fotodokumentace

     4. Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický,     geodetický, radonový, atmogeochemický, historický, termovize apod.)

B. Projektová příprava:

    a. 1.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

        2. Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi pro účel vydání územního rozhodnutí

        3. Zajištění vydání územního rozhodnutí

    b. 1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení resp. ohlášení (DSP)

        2. Projednání DSP s dotčenými orgány a organizacemi pro účel vydání stavebního povolení         resp. ohlášení stavby

        3. Zajištění vydání stavebního povolení resp. ohlášení stavby

    c. 1.Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP)

        2. Projednání DSP s dotčenými orgány a organizacemi

        3. Dohled autora nad dodržením předmětu zpracované projektové dokumentace

        4. Pomoc s výběrem dodavatele stavby

C. Realizační fáze stavby

        1. Výkon autorského dozoru (AD)

        2. Výkon technického dozoru stavebníka (TDI)

        3. Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby

        4. Zabezpečení změn potřebných povolení

        5. Předání stavby, zajištění kolaudačního rozhodnuti

D. Management v oblasti dotací:

        1. Příprava podkladů pro získání dotací


Mobirise
Mobirise